Παιδί και χρήμα: Το χρώμα του χρήματος

«Χρήμα», «αποταμίευση», «χαρτζιλίκι» … πώς θα συστήσουμε στο παιδί τις έννοιες αυτές, που στις μέρες μας αποκτούν ιδιαίτερη αξία; To μικρό παιδί, μέσα από τη δική μας συμπεριφορά απέναντι στο χρήμα, θα το αντιμετωπίσει ανάλογα, αφού η μίμηση -των γονιών κυρίως- παίζει καθοριστικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, η γνωριμία αλλά και η κατανόηση των παιδιών απέναντι …

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΧΟΣ»

Τα σχολεία αρχίζουν… Η είσοδος στο σχολείο αποτελεί ένα ορόσημο στη ζωή των παιδιών και αντιπροσωπεύει μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Εμείς οι μεγάλοι, πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς πόσο πολύ ριζική και δύσκολη είναι η απαιτούμενη προσαρμογή για το παιδί των 4, 5 ή 6 ετών!  Η φοίτηση στο σχολείο αποτελεί …

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ως Συμβουλευτική, θα μπορούσαμε να ορίσουμε μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, μια διεργασία αλληλοεπικοινωνίας, μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου, όπου ο συμβουλευόμενος μετέχει ενεργά στην αναζήτηση της λύσης του προβλήματός του. Στην ουσία, πρόκειται για μια «σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση, που δίνει στον συμβουλευόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτογνωσία, σε βαθμό που να μπορεί να κάνει …

Διαφορετικότητα, Ισότητα Ευκαιριών και Συμπερίληψη – Diversity, Equity and Inclusion (DEI)

Οι βασικές αρχές της Διαφορετικότητας, της Ισότητας Ευκαιριών και της Συμπερίληψης, στηρίζονται στον σεβασμό των διαφορών, στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, εκπροσώπησης και συμμετοχής στην κοινωνία για όλους, καθώς και στην προώθηση ενός αισθήματος αξίας και ενδυνάμωσης κάθε ατόμου. Οι διαφορές μπορεί να σχετίζονται με την Αναπηρία, τις ικανότητες, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, το …