Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Μέσω της Συμβουλευτικής Γονέων, οι γονείς μπορούν να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν ζητήματα ή δυσκολίες που αφορούν τα παιδιά τους, αναζητώντας λύσεις και τρόπους αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης και διαχείρισης στην καθημερινή οικογενειακή ζωή. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος ολόκληρης της οικογένειας, η ομαλότερη μετάβαση του παιδιού τους από τα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και η ενδυνάμωση στον γονεικό τους ρόλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας, έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν δυσκολίες και ζητήματα που σχετίζονται είτε με την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκονται, είτε με δικά τους ατομικά χαρακτηριστικά που βασίζονται στην ιδιοσυγκρασία τους και στο περιβάλλον όπου ζουν και εξελίσσονται. Τέτοιες δυσκολίες που προκαλούν άγχος, είναι συνήθως οι φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, οι εξετάσεις και οι σχολικές απαιτήσεις κ.α.. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, αξιοποιούνται τεχνικές βασισμένες στον διάλογο αλλά και στην Παιγνιοθεραπεία, όπου το παιχνίδι  -το μη-λεκτικό και το συμβολικό-, αποτελεί το βασικό μέσο έκφρασης του παιδιού. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ

Η εφηβεία, ως μία ιδιαίτερη αναπτυξιακή περίοδος στην ζωή ενός ατόμου, φέρνει μαζί διάφορες ανησυχίες, σύγχυση, άγχος και δυσκολίες στην καθημερινή ζωή των εφήβων. Η Συμβουλευτική μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση, καθώς το άτομο έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια και ανακούφιση σε ζητήματα όπως η εικόνα του εαυτού, οι διαφυλικές και οικογενειακές σχέσεις, οι σχέσεις με συνομηλίκους, η αναζήτηση ταυτότητας φύλου, το άγχος των εξετάσεων και της επίδοσης. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑμεΑ

Μέσω της Συμβουλευτικής και της ψυχολογικής υποστήριξης, τα Άτομα με Αναπηρία έρχονται σε επαφή με τις βαθύτερες ανάγκες και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους και αναζητούν λύσεις και ανακούφιση. Συνήθως απασχολούν ζητήματα συναισθηματικής ή κοινωνικής φύσης, σχέσεων-ενδοπροσωπικών, διαπροσωπικών ή επαγγελματικών-, δυσκολίες στην αυτόνομη διαβίωση, στην αυτοεξυπηρέτηση ή και στην επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και θέματα προσβασιμότητας. Παρέχονται συνεδρίες μέσω SKYPE για όσους η μετακίνηση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ – ΔΕΠΥ 

Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες σε σχέση με τις σχολικές ή κοινωνικές απαιτήσεις για την επίδοση, τη συγκέντρωση της προσοχής, την οργάνωση και τους κανόνες, την παρορμητικότητα. Επιπλέον, παρατηρούνται συναισθηματικές δυσκολίες ή θέματα αυτοπεποίθησης, εικόνας του εαυτού και αυτοεκτίμησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα βοηθητική για τα παιδιά η συμβουλευτική, η ψυχολογική υποστήριξη και η ψυχοεκπαίδευση. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), σε σχέση με ζητήματα που προκύπτουν από τον επαγγελματικό τους ρόλο και μέσα στο χώρο του σχολείου, σε συνάρτηση με το αναπτυξιακό στάδιο που οι μαθητές τους διανύουν ή τις δυναμικές που δημιουργούνται στις ομάδες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί διαπραγματεύονται θέματα ή δυσκολίες με τους συναδέλφους και τους γονείς, αναζητούν λύσεις, εκφράζουν ή επεξεργάζονται συναισθήματα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση καταστάσεων.